Bài viết

Bác sĩ Thể Thao đầu tiên của Việt Nam đạt Nút Bạc YouTube?

Bác sĩ Thể Thao đầu tiên của Việt Nam đạt Nút Bạc YouTube?

Trong video này, Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy - Bác sĩ Thể Thao đầu tiên của Việt Nam đạt nút bạc YouTube - muốn chia sẻ những lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người đã ủng hộ kênh 'Bác sĩ Nguyễn Trọng Thủy Starsmec'.